FJR studiemiddag november 2013

Op dinsdag 26 november 2013 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag met als titel:

De studiemiddag is van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de Hondsrugzaal (M01-23) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147 Den Haag. De studiemiddag wordt voorafgegaan door de algemene ledenvergadering. 

Let op: alleen deelnemers die zich voor deelname bij FJR hebben opgegeven en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben worden toegelaten tot het gebouw.

 

De middag zal worden ingeleid door Prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek, hoogleraar bij het Department Private Law van Tilburg Law School en Raadsheer-plaatsvervanger  bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Daarna zal inzicht worden gegeven in de rol van het stiefkind vanuit drie invalshoeken: sociologisch, juridisch in het kader van de onderhoudsplicht en pedagogisch. Sprekers zijn: Dr. E. –M. (Eva) Merz. Zij is onderzoeker bij het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen, oud-Raadsheer bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Drs. L. (Liesbeth) Groenhuijsen, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. De middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Het stiefkind
Nieuw gevormde gezinnen hebben veelal te maken met extra spanningen, bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder, of een loyaliteitsconflict met ouders. Soms is een stiefouder door de kinderen niet gewenst, soms ziet een ouder de stiefkinderen niet zitten. Dit kan leiden tot een verstoorde balans in het gezin. Maar ook in een gezin waar geen sprake is van verstoorde relaties kan de positie van het stiefkind vragen oproepen. Tijdens deze studiemiddag wordt de positie van het stiefkind belicht vanuit juridisch, pedagogisch en sociologisch perspectief.

 

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor andere belangstellenden bedraagt het inschrijfgeld € 50,-. 

 

Erkenning: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst (totale duur 3 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 punten.

 

Aanmelding:

Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, postbus 65707, 2506 EA Den Haag
tel 070-3628598, fax 070-4273263
Banknummer: 613078586 te Den Haag.
Hier vindt u het aanmeldingsformulier

 

Indeling van de Studiemiddag

 

Voorzitter bestuur : Prof. dr. K.R.S.D. (Katharina) Boele-Woelki
13.00-13.45 : algemene ledenvergadering
13.45 -14.00 : pauze en ontvangst van de (niet-)leden

 

Dagvoorzitter : Prof. dr. K.R.S.D. (Katharina) Boele-Woelki

 

Inleiding: de juridische positie van het stiefkind
14.00-14.30 : Prof.  mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek
14.30-14.40 : vragen en discussie 

 

De zorg voor de pleegouder door het stiefkind vanuit sociologisch perspectief
14.40-14.55 : Dr. E.–M. (Eva-Maria) Merz 
14.55-15.05 : vragen en discussie

 

15.05-15.40 : pauze

 

De onderhoudsplicht van de stiefouder
15.40-15.55 : Mr. P.A.J.TH. (Paul) van Teeffelen 
15.55-16.05 : vragen en discussie

 

De zorg voor het stiefkind door de pleegouder vanuit pedagogisch perspectief
16.05-16.20 : Drs. L. (Liesbeth) Groenhuijsen 
16.20-16.30 : vragen en discussie

 

16.30-16.45 : samenvatting van de bijeenkomst door dagvoorzitter
16.45-17.00 : prijsuitreiking FJR-prijs
Borrel