FJR-studiedag 2014

Op donderdag 5 juni 2014 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de studiedag:

De positie van het kind in een vechtscheiding

In mei vorig jaar werd Nederland wederom opgeschrikt door een familiedrama, waarbij een vader zijn twee zoontjes om het leven heeft gebracht. Dit familiedrama heeft opnieuw de aandacht gericht op de grote impact van conflictueuze echtscheidingen (zogenoemde vechtscheidingen), waarbij kinderen het slachtoffer worden. Ook de Kinderombudsman heeft in zijn adviesrapport d.d. 31 maart 2014 (“vechtende ouders, het kind in de knel”) aandacht gevraagd voor deze problematiek.
 
In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Een van de uitgangspunten van deze wet is dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het, ook na een scheiding, contact heeft met beide ouders en dat de ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Om conflicten over de verzorgings- en opvoedingstaken te beperken zijn ouders verplicht hierover voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure afspraken te maken.
 
Ondanks het verplichte ouderschapsplan blijft er een groep ouders die hun relationele problemen blijft uitvechten en er samen niet uitkomen. Kinderen lijden onder vechtende ouders. Ernstige vechtscheidingssituaties hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Kenmerk van een vechtscheiding is dat ouders onvoldoende of geen oog hebben voor deze gevolgen van hun strijd voor de ontwikkeling van het kind. Ondersteuning en begeleiding van ouders hierbij – in een vrijwillig of gedwongen kader – is noodzakelijk. Tevens is het van belang de stem van het kind zelf beter naar voren te laten komen. Daarbij kan bijvoorbeeld de inzet van een kindercoach ertoe bijdragen dat het welzijn van het kind tijdens en na de vechtscheidingen bevorderd wordt.

Van essentieel belang is tevens dat signalen in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgevangen zodat vechtscheidingen voorkomen kunnen worden. Iedere partner in de jeugdzorgketen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.            
 
Tijdens de studiedag wordt de positie van het kind vanuit verschillende invalshoeken belicht. Na opening van de studiedag door de voorzitter van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, mevrouw prof. dr.  K. (Katharina) Boele-Woelki volgen er vanaf 10.15 uur een viertal sprekers, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen uit de zaal, e.e.a. onder leiding van dagvoorzitter mevrouw mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar, president van de Rechtbank Rotterdam.
 
In de middag worden een viertal workshops in twee ronden gehouden, waarna met een korte samenvatting van deze workshops een einde komt aan deze studiedag.
 

Programma

09.15 - 10.00 uur    Ontvangst en registratie
10.00 - 10.10 uur    Opening door mevrouw prof. dr. K. (Katharina) Boele-Woelki,
                                    voorzitter van de Vereniging FJR
10.10 - 10.15 uur    Welkom door de dagvoorzitter mevrouw mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar,
                                   president van de Rechtbank Rotterdam
10.15 - 10.40 uur    Eerste spreker mevrouw dr. E. (Esther) Kluwer, senior wetenschappelijk
                                   onderzoeker en docent Sociale Psychologie aan de Universiteit Utrecht
10.40 - 11.05 uur    Tweede spreker mevrouw drs. J.A.M. (Annelies) Hendriks, psycholoog en mediator
11.05 - 11.30 uur    Derde spreker mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven, raadsheer bij het Hof ’s-Hertogenbosch
11.30 - 11.55 uur    Vierde spreker mevrouw mr. I. (Ingeborg) Galama, juridisch adviseur landelijke
                                   staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming
11.55 - 12.30 uur    Discussie met sprekers en deelnemers o.l.v. de dagvoorzitter

12.30 - 13.30 uur        Lunch

13.30 - 14.30 uur      Diverse workshops:

  • mw. mr. W.A. (Wendy) van der Stroom-Willemsen, mw. drs. J.A.M.  (Annelies) Hendriks over de aanpak in vechtscheidingen
  • mw. W. (Willy) Marinus, dhr. R. (Remko Krol) en mw. M. (Margo) van der Brugge van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant over Expeditie Scheiden, de werkwijze en de scheidingseducatie aan ouders.
  • drs. J.N. (Yael) Meijer, De gevolgen van vechtscheidingen voor zeer jonge kinderen
  • dhr E. (Erik) van der Elst, van het Lorentzhuis, Kinderen uit de knel

14.30 - 14.45 uur    koffie/thee
14.45 - 15.45 uur    Tweede sessie workshops > zie bij eerste sessie workshops
15.45 - 16.30 uur    Plenaire rapportage door workshopleiders o.l.v. dagvoorzitter,
                                   Afronding en einde studiedag
16.30 uur                Borrel

Praktische gegevens

Datum, tijd en locatie
Donderdag 5 juni 2014 van 10.00 uur tot 16.30 uur in Hotel Van der Valk Breukelen.

Deelnamekosten
Leden van de Vereniging FJR of het NIP betalen 125 euro. Niet-leden betalen 175 euro. Deelnamekosten voor studenten bedraagt 50 euro.

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 22 mei 2014
 
Erkenning / opleidingspunten
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd (5 PO vaardigheidspunten).

Aanmelden: VOL!

Momenteel is de studiedag voltekend. Indien u interesse heeft in deelname verzoek ik u dit middels een e-mail (info@fjr.nu )kenbaar te maken. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is nemen wij contact met u op.