Lid worden

De vereniging kent op dit moment ongeveer 450 leden. Veelal zijn dat mensen die werkzaam zijn (geweest) en/of belangstelling hebben voor het familie- en jeugdrecht, de jeugdbescherming, jeugdzorg en het jeugdbeleid. Zij zijn afkomstig van universiteiten, advocatuur, rechterlijke macht, notariaat, burgerlijke stand, jeugdbeschermingsinstellingen, maatschappelijk werk, gezondheidszorg, overheidsinstellingen, onderwijs, jeugdzorg etcetera. De leden hebben veelal een juridische, psychologische, pedagogische of gezinssociologische opleiding.

De jaarlijkse contributie bedraagt thans € 35,-. Leden van de vereniging komen in aanmerking voor een korting van 20% op de abonnementsprijs van het tijdschrift FJR, de studiemiddagen zijn gratis en zij ontvangen een korting op de kosten van deelname aan studiedagen en congressen van de vereniging.

De vereniging kent ook de mogelijkheid voor studenten om lid te worden. Studenten betalen het gereduceerde tarief van € 20,- voor een studiemiddag en € 50,- voor een studiedag.

Opgeven

U kunt zich opgeven als lid van onze vereniging door een brief te sturen met uw naam, adres en woonplaats naar:

FJR
Postbus 65707
2506 EA DEN HAAG
Tel: 070-3628598
Fax:070-4273263

U kunt zich ook per e-mail opgeven op het volgende adres: info@fjr.nu

Opzeggen
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 15 december een e-mail te sturen aan de penningmeester. U klikt daartoe op deze link. Indien u na 15 december opzegt, bent u de jaarcontributie verschuldigd.