Nummer 4 april 2016 

 

19 In het zicht van de echtscheiding ... / p. 79

Mr. dr. B. Breederveld

20 Actualiteiten / p. 80 

Rechtbank Rotterdam: niet meewerken aan religieuze echtscheiding niet onrechtmatig. Hof Arnhem-Leeuwarden: Voorheen verzorgende biologische vader van kind belanghebbende bij procedure tot ontheffing gezag moeder. Rechtbank Noord-Holland wijst verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om gezagsbeëindigende maatregel af. Inspecties positief over wijze van omgang politie met minderjarigen. Extra geld voor aanpak seksueel geweld. Onderzoek: Circa 250 kindhuwelijken per jaar in Nederland. Prof. Schrama benoemd tot hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking in Utrecht. Meisjes kwetsbaar na plaatsing
in een gesloten jeugdhulpinstelling. 

Mr. A.H.W.M. van Beuningen ML, mr. dr. G. Cardol en mr. J. van der Hoeven ML

21 Draagmoederschap en homohuwelijk over de grens. Gevoelige familierechtelijke onderwerpen en grensoverschrijdend verkeer in de EU / p. 82

Dit artikel analyseert hoe het recht reageert op grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie ten aanzien van gevoelige familierechtelijke onderwerpen als draagmoederschap en wettelijke erkenning van relaties tussen personen van gelijk geslacht. 

Dr. N.R. Koffeman LL.M 

22 Verschil moet er zijn: over gelijkheid in het familierecht / p. 89

Het gelijkheidsbeginsel heeft in het Nederlandse familierecht een grote invloed gehad in de afgelopen veertig jaar. Ondanks deze positieve ontwikkeling lijkt de tijd rijp voor een kritische beschouwing. In recente wetgeving(splannen) lijkt het gelijkheidsdenken namelijk te zijn doorgeschoten. In deze bijdrage worden drie onderwerpen vanuit deze gedachte tegen het licht gehouden: de recente aanpassing in 2014 van het afstammingsrecht voor twee moeders, het wetsvoorstel tot aanpassing van de partneralimentatie en het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap. Opvallend is daarbij het gebrek aan inzicht in het functioneren van familierechtelijke wetgeving. Multidisciplinaire samenwerking in een team van rechtswetenschappers, economen en sociale wetenschappers kan input geven voor evidence-based wetgeving.

Prof. mr. W.M. Schrama

23 FJR studiedag donderdag 2 juni 2016: “De toegang tot het recht voor minderjarigen” / p. 95

De Vereniging FJR houdt haar jaarlijkse studiedag op 2 juni 2016. Het onderwerp is: “de toegang tot het recht voor minderjarigen”. In deze notitie wordt kort stilgestaan bij enige ontwikkelingen op dit vlak, die mede hebben geleid tot de keuze van dit onderwerp voor de studiedag.

Mr. I.J. Pieters

24 Kroniek relatievermogensrecht / p. 97

Deze kroniek behandelt belangrijke uitspraken van het afgelopen jaar op het gebied van het relatievermogensrecht.

Mr. P. Dorhout en mr. C. de Bie-Koopman