Contact met de vereniging

Over zaken die het lidmaatschap, de inhoud van deze website of de contributie betreffen kunt u contact opnemen per fax of per brief.
Mw. mr. M.E.L. Klein beheert de gelden van de vereniging. Berichten van financiële aard kunt u dan ook het beste aan haar richten.

FJR
Postbus 65707
2506 EA DEN HAAG
Tel: 070-3628598
Fax:070-4273263
e-mailadres: info@fjr.nu

Inhoudelijke zaken tijdschrift

Over inhoudelijke zaken betreffende het tijdschrift kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris.
mw.dr.mr. E.C.C. Punselie
p/a Ministerie van Justitie, kamer H524
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel.: 070-3704427

Over zaken die het abonnement op het tijdschrift betreffen kunt u contact opnemen met uitgeverij Kluwer.

Kluwer Juridisch
Postbus 23
7400 GA Deventer
tel. 0570-673449

Webmaster
André Wilken, Wilken Administraties
e-mail: info@wilkenadministraties.nl