maandag
aug172009

Studiemiddag 3 november 2009 : de burgemeester als opvoeder

 

De vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) heeft op 3 november 2009 een studiemiddag georganiseerd naar aanleiding de onlangs ingediende wetsontwerpen over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen en over de herziening van kinderbeschermingsmaatregelen, waarin de rol van de burgemeester bij verzorging en opvoeding van minderjarigen aan de orde komt.

De studiemiddag vond plaats op 3 november 2009 in Den Haag, en werd voorafgegaan door de algemene ledenvergadering van de Vereniging.

De sprekers waren de heer J.J.van Midden directeur van de stichting aanpak overlast Amsterdam en mevr. Prof. Mr S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State.

Mr E.K.L.M. Haffmans en Mr.E.M. Mijnarends, bestuursleden van de vereniging FJR, hebben in het oktobernummer van FJR een artikel geschreven over dit onderwerp met dezelfde titel. U kunt dit artikel hier gratis downloaden.

 

donderdag
jun182009

Studiedag 18 juni 2009: Verplicht Ouderschapsplan

Op 18 juni 2009 heeft de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel: “Verplicht Ouderschapsplan” georganiseerd. De dag is druk bezocht en was een groot succes. Hieronder treft u informatie aan over deze studiedag.

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden.

De opzet van de wet is o.m. het voortgezet ouderschap na scheiding te bevorderen door verplicht stellen van een ouderschapsplan. De voortgezette ouderlijke verantwoordelijkheid krijgt in de wet nadere invulling. De bedoeling is om scheidings- en omgangsproblematiek te verminderen.

Op de studiedag heeft de vraag centraal gestaan of deze doelstelling in de praktijk door de nieuwe wet kan worden waargemaakt. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  1. de pre-processuele fase van de scheiding;
  2. de processuele fase;
  3. de wettelijke normen, bezien vanuit de psychologie, met bijzondere aandacht voor de positie van de bij scheiding betrokken kinderen.

Klik hier om de presentatie van Lieke Coenraad te downloaden.

De voorzitter van de vereniging heeft samen met enkele bestuursleden een inleidend artikel geschreven over het ouderschapsplan. Dit artikel kunt u gratis downloaden door hier te klikken.

> lees verder of reageer op onze stelling

 

donderdag
nov272008

Studiedag november 2008: Relatierecht

Op donderdag 27 november 2008 heeft de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel: “Relatierecht” georganiseerd. De studiedag vond plaats in het Beatrixgebouw van het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum, Jaarbeursplein 6 te Utrecht. Sprekers waren:

  • Wendy Schrama, universitair hoofddocent sectie IPR, rechtsvergelijking en familierecht te Utrecht;
  • Ans van Duijvendijk-Brand, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag;
  • Bart Breederveld, advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar;
  • Anne-Rigt Poortman, universitair docent aan de vakgroep sociologie te Utrecht;
  • Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familie- en jeugdrecht te Tilburg.

> Download hier de brochure over deze studiedag.

dinsdag
jun032008

Studiemiddag juni 2008: De bijzondere curator

Op dinsdag 3 juni 2008 is de jaarlijkse studiemiddag van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht gehouden. U kunt hier gratis een artikel over dit onderwerp dowloaden van de hand van onze voorzitter over dit onderwerp.

woensdag
mrt122008

Doelstellingnotitie vereniging FJR

Het bestuur van de vereniging heeft geprobeerd een nadere uitwerking te geven van de statutaire doelstelling van de vereniging in een doelstellingennotitie. Deze notitie is na bespreking en vaststelling op de algemene ledenvergadering van 3 juni 2008 vastgesteld door deze ledenvergadering. De notitie zal leidraad zijn voor het beleid van de vereniging voor de komende vijf jaar.

donderdag
dec132007

Studiedag december 2007: Herziening wetgeving kinderbeschermingsmaatregelen

Op donderdag 13 december 2007 heeft de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel Herziening wetgeving kinderbeschermingsmaatregelen georganiseerd. De studiedag vond plaats in de Hogeschool te Den Haag.
U kunt hier gratis een artikel van Paul van Teeffelen, voorzitter van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, downloaden over dit onderwerp en hier kunt u enkele bijdragen van de sprekers downloaden.
Er zal ook een boek verschijnen in het kader van de studiedag herziening KB-maatregelen. De aankondiging daarvan vindt u hier.

dinsdag
jun052007

Studiemiddag 2007: De stem van het kind bij echtscheidings-, gezag- en omgangszaken

Op 5 juni heeft de jaarlijkse studiemiddag van de vereniging Familie- en Jeugdrecht plaatsgevonden in ’s-Gravenhage. Een artikel over dit onderwerp van de hand van mr. Paul van Teeffelen, dat in het tijdschrift EB is verschenen, kunt u lezen door hier te klikken. Voor de leden waren geen kosten verbonden aan de studiemiddag. Voor belangstellende niet-leden bedroeg het inschrijfgeld € 35,-, inclusief de borrel na afloop. De middag is zeer goed bezocht en er zijn gedreven discussies gevoerd. In een speciaal nummer van FJR zullen bijdragen verschijnen van de hand van de twee sprekers.

Thema was de stem van het kind bij echtscheidings-, gezag- en omgangszaken van zijn ouders, zowel in de mediation, bij de Raad voor de Kinderbescherming als bij procedures ten overstaan van de rechter.
Sprekers waren drs. Liesbeth Groenhuijsen, klinisch pedagoog, psycholoog en orthopedagoog, werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam en mr. Cees van Leuven, tot 2006 advocaat en scheidingsbemiddelaar en sinds 2006 raadsheer bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage.

Page 1 2