Main | FJR Studiedag 2016 »
woensdag
okt052016

FJR studiemiddag 2016

donderdag 24 november 2016, Breukelen

De rechten van minderjarige topsporters

Sport is al jaren één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van kinderen. Sport is in beginsel goed voor de fysieke, psychische, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De keerzijde van sport voor kinderen komt naar voren bij getalenteerde kinderen die vaak al jong in selecties met een intensief trainingsprogramma worden opgenomen. Sport wordt dan topsport.

Door het stijgen van het internationale niveau in de topsport komt het steeds vaker voor dat al op jonge leeftijd wordt begonnen met arbeids- en tijdsintensieve trainingen en wedstrijden. Vooral bij sporten als voetbal, tennis, zwemmen, turnen, ritmische gymnastiek en kunstschaatsen kan het voorkomen dat hele jonge kinderen al vier uur per dag, zes dagen in de week aan het trainen zijn. Afgelopen zomer was bijvoorbeeld de jongste deelneemster bij de Olympische Spelen, Gaurika Singh, 13 jaar. Gaurika Singh deed mee met het onderdeel zwemmen.

Voorbeelden van minderjarige topsporters wiens kinderrechten daadwerkelijk werden geschonden, zijn onder andere Wesley Lommers (schaatsen, betrapt op het gebruik van doping met 15 jaar), de Nederlandse turnploeg die zilver op het EK haalde in 2002 (mishandeling/misbruik, gemiddelde leeftijd 16 jaar), Jason Eyanga-Lokilo (voetbal, ouders tekenden toen Jason 12 jaar oud was, een intentieverklaring bij Anderlecht inhoudende dat Jason op zijn 16e een profcontract zou tekenen bij de club. Voor deze intentieverklaring ontvingen de ouders € 75.000), Laura Dekker (zeilen, 16 jaar, wilde als jongste zeilster ooit de wereld over zeilen). Vanuit verschillende invalshoeken komt dit onderwerp aan de orde.

> Meer info & aanmelden

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>