« Foto's Studiedag 2013 / afscheid mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen | Main | FJR-studiemiddag nov. 2012 »
dinsdag
apr232013

FJR-studiedag 2013

Vrijdag 7 juni 2013 jaarlijkse FJR-studiedag:

Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

De gouden jaren van de verzorgingsstaat lijken definitief voorbij. Op overheidsuitgaven moet worden bezuinigd, terwijl Nederland in hoog tempo vergrijst. Mede door een verbeterde gezondheidszorg stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking nog steeds.

> Meer info over programma

> Downloaden PDF van de uitnodigingsfolder

> Downloaden artikel: "Wie zorgt voor mij?"

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>