« FJR-studiemiddag 2014 | Main | Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie »
donderdag
dec192013

Studiedag 2014 (vol!)

Donderdag 5 juni 2014 jaarlijkse FJR-studiedag:

De positie van het kind in een vechtscheiding

In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het, ook na een scheiding, contact heeft met beide ouders en dat de ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Om conflicten te beperken zijn ouders verplicht hierover voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure afspraken te maken.

Momenteel is de studiedag voltekend. Indien u interesse heeft in deelname verzoek ik u dit middels een e-mail (info@fjr.nu )kenbaar te maken. Op het moment dat er een plaats beschikbaar is nemen wij contact met u op.

> Meer informatie over programma

 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>