« FJR-studiedag 2013 | Main | FJR-studiedag 2012 »
vrijdag
jul272012

FJR-studiemiddag nov. 2012

Op 22 november 2012 is de studiemiddag gehouden te Den Haag, met de titel:

De theorie en praktijk van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Inleiding door Prof. mr. L. (Luc) Strikwerda, hoogleraar Internationaal Privaatrecht bij het Department Private Law van Tilburg Law School en oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarna is inzicht gegeven in de werking van het verdrag vanuit drie invalshoeken: advocatuur, Centrale Autoriteit en rechterlijke macht.

Sprekers waren: mr. C.L. (Kristy) Wehrung BS (juridisch medewerker Centrale Autoriteit) en mevrouw mr. M.C. Ritsema van Eck (Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming Rechtbank 's-Gravenhage).

Hieronder treft u de bijdragen aan van:

mw.mr. C.L. (Kristy) Wehrung en mw. H. (Helen) Verleg - Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Prof mr. L. (Luc) Strikwerda - Doel en inhoud van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

> meer info over programma

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

[url=http://www.baidu.com]asd asd as [/url]
googel

augustus 4, 2012 | Unregistered Commenterreplica rolex daytona

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>