« FJR-studiedag 2012 | Main | FJR prijs 2011 »
donderdag
mrt082012

3e congres Scheiden en de kinderen: Weten wat helpt!

Vernieuwd en nu ook met parallelsessies
Donderdag 22 maart 2012, Jaarbeurs Utrecht 

Te veel kinderen hebben te veel last van de scheiding van hun ouders. Met allerlei - soms ernstige - problemen als gevolg, ook op de lange duur. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er steeds meer kennis beschikbaar komt over wat deze kinderen nodig hebben. En over wat anderen kunnen doen om daarin te voorzien.

Het 3e congres Scheiden en de kinderen voorziet u van de nieuwste inzichten in advisering en hulpverlening, met onderwerpen als: De vijf belangrijkste risicofactoren voor kinderen; Het verplichte ouderschapsplan
Casussen uit de praktijk met advies; De rol van de school bij scheiding; Het stiefgezin; De Eigen Kracht-conferentie bij scheiding; Veelgestelde juridische vragen; De Kinderombudsman

Kortom: een congres dat u handvatten biedt om doeltreffender om te gaan met scheidingskinderen (en hun ouders). Meer info: www.bsl.nl/scheidenendekinderen

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Reactie van Child Support op de uitnodiging voor de studiedag “Het kinderrecht op gezondheid”
De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en het NIP organiseren een studiedag op dinsdag 12 juni over: “Het kinderrecht op gezondheid”
“Tijdens deze studiedag zal worden ingegaan op vragen als:
- Mag de overheid ingrijpen …?
- Tot waar strekt de vrijheid van ouders …?
- Kunnen ouders worden verplicht …?
- Kan de overheid ingrijpen …?”
Bron: website van de Vereniging FJR

Reactie van Child Support
Amsterdam, 17 mei 2012
Beste mensen,
Ik verbaas me nog steeds over dergelijke onderwerpen en bijeenkomsten.
Ik licht dit verder toe:
1. Kinderen en ouders krijgen geen kans om iets in te brengen bij instellingen als bureau jeugdzorg. De meest afschuwelijke gevallen van enerzijds machtsmisbruik en onkunde, anderzijds vernedering van en ernstig psychisch leed toebrengen aan kinderen en hun ouders, komen wij tegen bij bureau jeugdzorg. Ouders en kinderen staan machteloos tegenover bureau jeugdzorg en niemand die hen helpt. Ook advocaten geven aan, dat zij geen kans maken!
2. Sociale segregatie en selectie, met behulp van psychologen, in het onderwijs en in de psychische gezondheidzorg, vindt massaal plaats. Iedereen draait zich om. Ouders en kinderen staan hier machteloos tegenover! Hun psychisch lijden is enorm.
3. Pedagogisch-didactische verwaarlozing en psychische mishandeling komen vaak voor op school en door de school. Ouders kunnen nergens naartoe, er is niemand die naar ze luistert of hen helpt! Het psychisch lijden van kinderen en ouders is enorm.
4. De overgrote meerderheid van de kinderen, die psychische gezondheidzorg nodig hebben, krijgt die niet. En als ze die wel krijgen, moeten ze het zien te redden met heel goedkope voorzieningen, zowel qua prijs als in kwaliteit.
Waarom wordt naar het gezin en het kind gekeken alsof het kwalen zouden zijn?
“I don’t see dysfunctional families. I see families that are overstressed and under-supported.”

Met vriendelijke groet,
F. Cunha
Drs. M.F.M. e Cunha, ontwikkelingspsycholoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
Gezondheidspsycholoog (BIG)
Onderwijsspecialist
Child Support Amsterdam. Psychodiagnostisch en Behandelcentrum voor kinderen en jongeren
Herengracht 478-3D, Amsterdam
Tel: 06 33 86 36 57
Postadres: Child Support
Postbus 56893\1040 AW Amsterdam
E-mailadres: Child-Support@euronet.nl
Website: www.Child-Support-Europe.com
Stichting Lunastella

mei 17, 2012 | Unregistered CommenterF.Cunha

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>