« FJR prijs 2011 | Main | Studiemiddag FJR 9 juni 2011: Moederschap voor een ander »
vrijdag
aug262011

Studiedag 17 nov. 2011: Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland

De jaarlijkse studiedag van de vereniging FJR is op 17 november 2011 in samenwerking met de Vlaamse collega’s uit Antwerpen, Gent en Leuven georganiseerd en stond onder het motto: Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland

Beide familierechtssystemen hebben een gezamenlijke oorsprong, de Franse Code Civil. Sindsdien heeft het familierecht in beide landen fundamentele veranderingen ondergaan. Er zijn vele overeenkomsten gebleven maar ook vele verschillen tot stand gekomen. > meer info over programma en inschrijven

> aanmeldings­formulier    |   > PDF van de folder

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

After a storm comes a calmfake watches

september 19, 2011 | Unregistered Commenterfake watches

after a storm comes a calmreplica wallets

september 21, 2011 | Unregistered Commenterreplica wallets

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>