« 3e congres Scheiden en de kinderen: Weten wat helpt! | Main | Studiedag 17 nov. 2011: Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland »
maandag
nov212011

FJR prijs 2011 

Uitreiking van de FJR prijs 2011 door Mr. Susan Rutten van de universiteit Maastricht aan Mr. Merel Jonker voor haar proefschrift "Kinderalimentatie: een gedeelte zorg" dat zij op 15 juni 2011 heeft verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Het boek is verschenen bij Boom Juridische uitgevers in de serie Familie en Recht. 

References (21)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

[url=http://buyrolexdaytona.wordpress.com/]fake rolex watches[/url]

augustus 4, 2012 | Unregistered Commenterreplica rolex daytona

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>