« Congres Scheiden en de kinderen | Main | Studiemiddag 10 juni 2010: de GBA »
donderdag
jul152010

Studiedag 18 november 2010 'De cliënt in de jeugdzorg'

Op donderdag 18 november 2010 is de jaarlijkse studiedag van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht gehouden in Utrecht. Deze studiedag had als thema: 'De cliënt in de jeugdzorg'. Met cliënten bedoelen we zowel ouders en verzorgers als kinderen in de jeugdzorg.

De studiedag had deze keer een praktische insteek en was gericht op academici, werkzaam in de jeugdzorg. We vroegen ons af wat cliënten in de jeugdzorg nu zelf merken van alle (stelsel)veranderingen die er lijken te komen. Worden cliënten daar ook echt beter van? Komt het kind werkelijk meer centraal te staan en zullen procedures sneller verlopen? Biedt dat alles voldoende toekomst of is er meer nodig om effecten te bereiken, die cliënten zelf belangrijk vinden?

De cliëntenorganisaties gaven vanuit cliëntperspectief aan wat de komende veranderingen in het stelsel voor gevolgen kunnen hebben voor de cliënt. Met name vanuit vragen en klachten die er nu zijn en in een nieuw stelsel wellicht terugkomen. Tevens zijn zij ingegaan op de vraag of binnen het beoogde stelsel de rechtspositie van de cliënt werkelijk uitgangspunt zal blijven. Daarbij hebben ze ook gekeken naar de vermeende (?) meerwaarde voor de inhoud van de jeugdzorg en de inbedding van de vertrouwenspersoonfunctie.

De presentaties van verschillende sprekers zijn hieronder gratis te downloaden

Jan Dirk Sprokkereef (De client in de jeugdzorg)

Adri van Montfoort (De client in de jeugdzorg)

Marielle Bruning (De client in de jeugdzorg vanuit juridisch perspectief)

Harold Sarneel (De client en het jeugdzorgstelsel)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>