« Studiedag 18 november 2010 'De cliënt in de jeugdzorg' | Main | Studiemiddag 3 november 2009 : de burgemeester als opvoeder »
dinsdag
apr272010

Studiemiddag 10 juni 2010: de GBA

Op 10 juni 2010 is de jaarlijkse studiemiddag van de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht gehouden over de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

De heer Ronald Zijlstra, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, is ingegaan op de gegevens die in de GBA worden opgenomen. Verder hebben gesproken: Jeroen Nijenhuis over de GBA gezien vanuit de deurwaarderspraktijk, Nynke Jansen over de GBA gezien vanuit de praktijk van het notariaat en Sander Vergeer over identiteitsfraude en registratie in de GBA.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (1)

Guys, chek it custom essay

mei 27, 2010 | Unregistered Commenterrebeca

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>