« Studiemiddag 3 november 2009 : de burgemeester als opvoeder | Main | Studiedag november 2008: Relatierecht »
donderdag
jun182009

Studiedag 18 juni 2009: Verplicht Ouderschapsplan

Op 18 juni 2009 heeft de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel: “Verplicht Ouderschapsplan” georganiseerd. De dag is druk bezocht en was een groot succes. Hieronder treft u informatie aan over deze studiedag.

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden.

De opzet van de wet is o.m. het voortgezet ouderschap na scheiding te bevorderen door verplicht stellen van een ouderschapsplan. De voortgezette ouderlijke verantwoordelijkheid krijgt in de wet nadere invulling. De bedoeling is om scheidings- en omgangsproblematiek te verminderen.

Op de studiedag heeft de vraag centraal gestaan of deze doelstelling in de praktijk door de nieuwe wet kan worden waargemaakt. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  1. de pre-processuele fase van de scheiding;
  2. de processuele fase;
  3. de wettelijke normen, bezien vanuit de psychologie, met bijzondere aandacht voor de positie van de bij scheiding betrokken kinderen.

Klik hier om de presentatie van Lieke Coenraad te downloaden.

De voorzitter van de vereniging heeft samen met enkele bestuursleden een inleidend artikel geschreven over het ouderschapsplan. Dit artikel kunt u gratis downloaden door hier te klikken.

> lees verder of reageer op onze stelling

 

Reader Comments (1)

Guys, chek it paper writing service

juli 15, 2010 | Unregistered Commenterrebecaopa

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>