Studiedag 17 nov. 2011

De jaarlijkse studiedag van de vereniging FJR is in samenwerking met de Vlaamse collega’s uit Antwerpen, Gent en Leuven georganiseerd en stond onder het motto:

Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het familierecht in België en Nederland

> aanmeldings­formulier   /   > PDF van de folder

Beide familierechtssystemen hebben een gezamenlijke oorsprong, de Franse Code Civil. Sindsdien heeft het familierecht in beide landen fundamentele veranderingen ondergaan. Er zijn vele overeenkomsten gebleven maar ook vele verschillen tot stand gekomen.

Wat betreft het internationale familierecht wordt dit gebied in belangrijke mate bepaald door Europese Verordeningen en internationale verdragen, maar ook hier is er sprake van verschillen. De Rome III Verordening inzake het toepasselijke recht op echtscheiding dient vanaf midden volgend jaar in België te worden toegepast, terwijl voor Nederland de regels van Boek 10 BW gaan gelden.

Twee plenaire sessies hadden betrekking op het internationale familierecht en op de belangrijkste echtscheidingsgevolgen naar Belgisch en Nederlands materieel recht. Na de middag werden vier workshops aangeboden waarvan de deelnemers er twee konden bijwonen. Elk onderwerp werd door zowel een Nederlandse als Belgische spreker belicht.

In de parallelle workshops zijn aan bod gekomen:  

 1. Echtscheiding: gronden en procedure
 2. Huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van de rechter bij koude uitsluiting
 3. Kinderen: gezag, verblijf, alimentatie
 4. Partneralimentatie: vaststelling en inning.

In de afsluitende podiumdiscussie is aandacht besteed aan de openbaarheid van de familierechtspraak met de sprekers uit de workshops en de plenaire sessies.

De studiedag is erop gericht te informeren, te vergelijken en van elkaar te leren.

Programma

 • 9:00- 9:30     Ontvangst met koffie en thee
 • 9:30 – 9:45    Welkom
 • Katharina Boele-Woelki, Universiteit Utrecht &
  Frederik Swennen, Universiteit Antwerpen, advocaat te Brussel
 • 9:45 – 11:00    Grensoverschrijdende echtscheidingen waarbij België en Nederland zijn betrokken:
  Brussel IIbis, Rome III, Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, Alimentatieverordening, Haags Protocol toepasselijk recht levensonderhoud 2007, Haags Verdrag internationale inning levens­onderhoud 2007, Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, Boek 10 BW, Belgisch Wetboek IPR
  Lisette Frohn, Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag
  Patrick Wautelet, Université de Liège
 • 11:00 – 11:30     Pauze
 • 11:30 – 12:30    Wat moeten wij minstens weten over elkaars familierecht? Overzicht van de belangrijkste echtscheidingsgevolgen naar Belgisch en Nederlands materieel recht.
  Patrick Senaeve, Katholieke Universiteit Leuven, Hof van Beroep te Brussel
  Cees van Leuven, raadsheer Hof Den Haag
 • 12:30    Uitreiking FJR prijs
  Jury: Jos Luiten, Brigitte Chin-A-Fat,  Susan Rutten
 • 12:45- 13:45    Lunch
 • 13:45-14:45    1e sessie parallelle workshops
 • 14:45- 15:15    Theepauze
 • 15:15- 16:15    2e sessie parallelle workshops
 • 16:30- 17:15     Podiumdiscussie: Openbaarheid van de familierechtspraak
  Sprekers uit de workshops onder leiding van  Lieke Coenraad, Vrije Universiteit van Amsterdam
 • 17:15    Afsluitende borrel

Parallelle workshops

 1. Echtscheiding: gronden en procedure
  Elisabeth Alofs, Vrije Universiteit Brussel; Martine Klein, advocate te Rotterdam
 2. Huwelijksvermogensrecht, met bijzondere aandacht voor de vrijheid van de rechter bij koude uitsluiting  Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt, advocaat balie Brussel; Leon Verstappen, Rijksuniversiteit Groningen
 3. Kinderen: gezag, verblijf en alimentatie
  Gerd Verschelden, Universiteit Gent; Masha Antokolskaia, Vrije Universiteit Amsterdam
 4. Partneralimentatie: vaststelling en inning   
  Christine Van Roy, Katholieke Universiteit Leuven, Advocaat balie Mechelen; Jos Luiten, rechter in Arnhem